top of page

Styret for 2023 består av følgende personer

Leder: Coen Hendriks, på valg, for 2 år

Nestleder: Camilla Skjerpen, ikke på valg, for 1 år

Styremedlem: Tom Ljungquist, på valg, for 2 år

Styremedlem: Victoria Sund Tangen, ny, for 1 år

Styremedlem: Jan Vegard Overholdt Heierdal, ny, for 2 år

Styremedlem: Stig Atle Bakke, ikke på valg, for 1 år

 

Varamedlem: Erland Skårer, ny, for 1 år

Varamedlem: Jon Lundgrenn, ny, for 1 år

 

Revisor: Tone Sørli, på valg, for 2 år

Revisor: Roar Nybakk, ikke på valg, for 1 år

 

Valgkomité for 2023/2024:

Elin Heggelund

Morten Sandnesaunet

Sverre Bakke (leder)

bottom of page