top of page

Styret for 2024 består av følgende personer

Leder: Coen Hendriks

Nestleder: Camilla Skjerpen

Styremedlem: Tom Ljungquist

Styremedlem: Erland Skårer

Styremedlem: Jan Vegard Overholdt Heierdal

Styremedlem: Linda Dotset Huseby

 

Varamedlem: Marius Grønvold Enoksen

Varamedlem: Jon Lundgrenn

 

Revisor: Tone Sørli

Revisor: Roar Nybakk

 

Valgkomité for 2024/2025:

Elin Heggelund (leder)

Morten Sandnesaunet

Victoria Sund Tangen

bottom of page